web analytics

Google oglašavanje u digitalnom marketingu

Google oglašavanje postao je jako popularan načinu oglašavanja svojih proizvoda i usluga. Na https://www.spletnipartner.net/google-oglasavanje/ možete pronaći odlične savjete i ideje o oglašavanju, uključujući i Google oglašavanje. Google želi automatizaciju oglasnih kampanja podići na drugu razinu. Te su promjene popraćene promjenom imena prethodno poznate marke Google Adwords, koja od 24. srpnja 2018. dolazi do ponovnog markiranja na Google Ads.
google oglašavanje

To novo brendiranje pomoći će Google-u da spoji sve svoje usluge oglašavanja: pretraživanje, YouTube, prikazi, aplikacije, karte i nekoliko drugih pod jednim imenom – Google Ads (google oglašavanje). Korporacija se od 2018. godine fokusirala na predstavljanje inovacija s obzirom na svoje platforme za oglašivače. Kako se je google oglašavanje od tad promijenilo i koje su novitete? Prva noviteta su sigurno Responsive search ads. Google kaže da će ova vrsta novih oglasa omogućiti automatsko testiranje oglasa da provjere kako rade s Google algoritmom. Google za google oglašavanje već više od godinu dana poziva kompanije da prestanu usmjeravati svoje Google-ove napore u oglašavanju na ručno A / B testiranje. Uz to, Google zahtijeva od oglašivača da dodaju najmanje 3 oglasa u svaku grupu oglasa, da im olakša automatsko izmjenjivanje oglasa. Pomoću responzivnih oglasa, trgovcima i oglašivačima će se olakšati taj korak prema automatiziranim A / B testovima. Druga noviteta za google oglašavanje su lokalne kampanje. Znamo da su se pretraživanja “u blizini” ili “lokalno” u posljednje vrijeme eksponencijalno povećala putem mobitela. Kad su ljudi u pokretu, savjetuju se kako bi pronašli proizvode, usluge ili kompanije koji bi mogli riješiti njihove trenutne potrebe. Pokretanjem lokalnih kampanja cilj će biti striktno preusmjeravanje prometa s oglasa izravno u trgovinu, a oni neće biti dizajnirani posebno za SMB oglase, kao što su Pametne kampanje. Lokalne kampanje odobravaju posjete trgovinama koristeći anonimne i skupljene podatke Google-ovih korisnika kojima je dobrovoljno aktivirana opcija povijesti lokacije. Google oglašavanje tako radi lokalno.