web analytics

Kamin kot del zimske topline

Sneg in snežene radosti. Se tudi v vas ob teh besedah pojavljajo prijetni občutki? Pravljično zimsko idilo najbolje dopolni dober samostoječ kamin, ki je pravi odgovor na nizke zimske temperature tudi v času energetske krize.

Je kamin smiseln nakup?

Čas se ob ukrajinsko-ruski vojni ves čas sooča z nepredvidljivostjo situacij, ki so posledica vojnih razmer. Zemlja je že v splošnem omejena s količino virov oziroma dobrin, ki so nam na voljo. Med ključnimi elementi je tudi zemeljski plin, ki predstavlja enega od virov neobnovljivih virov energije. Da bi prispevali v varstvu okolja in narave, hkrati pa poskrbeli za toplo hišo oziroma stanovanje, je torej smiselno razmišljati tudi v drugih, alternativnih in obnovljivih virih energije. Med te sodi tudi lesena biomasa.

kamin

Les je dobrina, ki nam jo daje narava. Slovenija sodi med najbolj gozdnate države v Evropi, gozdne površine namreč pokrivajo več kot polovico celotnega državnega ozemlja. Pri tem so gozdovi ali v državni ali v zasebni lasti. Slovenija zaradi velike količine gozdnih površin vrši tudi uspešno politiko ravnanja z gozdnimi površinami, pri čemer gozdni revirji skrbijo za ustrezno nego in ravnanje z gozdovi tako v državnih kot zasebnih gozdovih. Zlasti smrekovi gozdovi, ki so izjemno podvrženi podlubnikom, so predmet rednih obiskov strokovnjakov, ki skrbijo, da se poškodovana in napadena drevesa čim hitreje pospravijo. Na ta način se prepreči uničevanje večjih površin gozda.

Z nakupom kamina lahko poskrbite, da boste prispevali k porabi lesa, ki mora zapustiti gozdove, da se ti ohranjajo zdravi. Hkrati je les obravnavan kot brezogljično gorivo, saj drevo v svojem obdobju rasti poskrbi za vezavo ogljikovega dioksida iz zraka ter na ta način pomembno prispeva k zmanjševanju nivojev ogljikovega dioksida.

Kamini so odlična izbira za vse, ki imate možnost njihove vgradnje, pri čemer je potrebno poudariti, da so sodobni kamini lahko tudi električni. Prav vsak izmed njih prispeva k občutku domačnosti ter poveča estetiko doma.