web analytics

Revizija vpliva na kredibilnost podjetja v poslovnem prostoru

Vsa podjetja se lahko odločijo za revizijo poslovanja. Ta način kontrole poslovanja določene organizacije ter s tem pomembna hramba poslovnih podatkov je korak, za katerega so podjetja odločajo tako v času tveganj kot tudi v času rasti. Postopek revidiranja, ki ga lahko preverite na loris.si, kjer vam je na voljo več informacij o samem postopku, prav tako pa lahko dobite vse potrebne informacije o načinih revidiranja, ki ga izvaja podjetje.

Največkrat je revizija postopek zbiranja podatkov in dokazov s strani pooblaščenih revizorjev  o končnih računovodskih stanjih ali drugih predmetih revidiranja. Namen, ki ga revizija je ugotovitev, ali so izkazani podatki točni. Iz izkazanih izkazanih dogodkov, lahko revizor razbere ali je bil le ta dejansko izveden.

Omenjena  revizija računovodskih izkazov se lahko opravlja na notranjo ali zunanjo pobudo. Na podlagi zakonskih zahtev, se za revizijo odloči lastnik lahko pa tudi poslovodstva podjetja. Pri postopku poslovanja je potrebno namreč poudariti, da je za vse računovodske izkaze odgovorno poslovodstvo določenega podjetja. Že s tem se nekoliko zmanjša tveganje za kakršna koli prirejanja ali prevare, ki bi se nemara lahko zgodile v podjetju. Notranja revizija je projekt, ki se ga jemlje izjemno resno. S pomočjo podatkov, na podlagi opravljene revizije ima podjetje možnost za popravilo določenih stvari, nemara delujejo nepravilno. Notranja revizija se opravi s strani pooblaščenega revizorja. Njegova primarna naloga je izdano revizijsko mnenje, ki ga revizor pripravi v skladu z mednarodnimi standardi in temeljnimi načeli revizije. Na podlagi mnenja revizorja, lahko podjetje vpliva na kredibilnost v svojem okolju in med poslovnimi partnerji, prav tako pa v poročilu zapiše predlog o izboljšanju poslovanja.

revizija

Največkrat revidirana področja so, kadrovanje, javna naročila, bilance ter zaključni podatki o poslovanju, inventure, prihodki v povezavi z terjatvami itn. O sami reviziji je dostopnih kar nekaj podatkov, za vse informacije pa se lahko obrnete tudi na javne institucije.